Archive for the развитие Tag

17-те нива на съзнание, част II

  Продължение от 17-те нива на съзнание, част I   Ще разгледаме и останалите нива, като най-вече ще акцентираме върху тези, които са между смелостта и разума, тъй като това е кръгът, където вие най-вероятно се намирате. 10. Неутралност –

Read more

17-те нива на съзнание, част I

  Днес решихме да ви споделим един доста интересен материал от Стийв Павлина за нивата на човешкото съзнание. Основната причина е, защото вярваме, че е необходимо да сте на достатъчно високо ниво, за да осъзнавате и използвате мисловните карти пълноценно.

Read more