17-те нива на съзнание, част II

  Продължение от 17-те нива на съзнание, част I   Ще разгледаме и останалите нива, като най-вече ще акцентираме върху тези, които са между смелостта и разума, тъй като това е кръгът, където вие най-вероятно се намирате. 10. Неутралност –

Read more