Партньори

ThinkBuzan

Организацията на човекът, измислил мисловните карти – Тони Бюзан

ESI Center

Източноевропейски Център на Европейския Софтуерен Институт

Start It Smart Start It Smart

Най-големият клуб по предприемачество в България

Институт по НЛП

Институт по Невро-Лингвистично Програмиране

Virtual Assistants

Административни и секретарски услуги от виртуални асистенти