Мисловни карти, правени със софтуер

“Голямата картина” на мисловните карти.
Мисловна карта на книгата “Mind Maps for Business” на Тони Бюзан.
CV на Кристиана Тошева – една от успешно преминалите обучение по мисловни карти
Състезанието 3Challenge, организирано от най-големия клуб по предприемачество в България – Start It Smart
CV на Антон Ружеков – един от успешно преминалите обучение по мисловни карти
Мисловни карта на книгата “Flow”, направена от Димитър Караманчев – един от успешно преминалите обучение по мисловни карти
Състезанието 3Challenge, организирано от най-големия клуб по предприемачество в България – Start It Smart 3Challenge
Книгата “The Lean Startup” на Eric Ries
Книгата “The 4 Steps to the Epiphany” на Steve Blank