Мисловни карти, правени на ръка

Урок по Геология от Георги Иванов – един от успешно преминалите обучение по мисловни карти
Урок по Геология от Ралица Петрова – една от успешно преминалите обучение по мисловни карти
“Голямата картина” на тениса
Приложения на мисловните карти
Състезанието 3Challenge, организирано от клуба по предприемачество Start It Smart