Компанията

Защо го правим?

Основната причина да се занимаваме с мисловни карти, е силната ни мотивация непрекъснато да развиваме себе си и хората около нас.

Ние вярваме, че мозъкът има неограничен потенциал и че всеки човек може да го отключи, развивайки своята креативност.

Според Тони Бюзан, човекът, измислил мисловните карти, най-важното умение е да се научим как да учим. Ние се стремим да използваме мисловните карти именно за тази цел и да подобряваме начина, по който хората възприемат и научават нова информация.

Как работим?

Ние вярваме, че креативното мислене е ключът към изключителните постижения и затова винаги се стремим да сме новатори в областта, в които работим.

За да постигнем това, ние целим качество от световна класа на всички наши продукти и ценим отговорността, както към нашите клиенти, така и към средата, в която работим.

През юли 2011 станахме първите лицензирани инструктори в България от ThinkBuzan – организацията на създателя на мисловните карти – Тони Бюзан.

Какво предлагаме?

Създадохме компанията Mind Mapping през май 2011 година, за да разпространяваме уникалния инструмент за мислене и творчество – мисловни карти.

С обученията, които провеждаме, ние се стремим да разпространяваме употребата на мисловните карти в бизнеса, образованието и личния живот.