7 приложения на мисловните карти в бизнеса

 
Чрез интегрирането на мисловните карти и софтуера iMindMap във вашия бизнес, можете да усъвършенствате вашия работен процес, да спестите време, да кажете сбогом на претоварването с информация и да повишите значително вашата продуктивност. Прочетете, за да разберете как да го направите…

 

1. Представяне на информация

 

Мисловните карти служат за представяне на различна информация, която упражнява силно влияние над аудиторията. Мисловните карти ви позволяват да генерирате нови идеи с брейнсторминг, да направите план за действие и да го представите на колегите си, като съберете всичко на едно място. С помощта на ключовите думи, в мисловните карти се изготвят по-ясни, по-кратки и по-стимулиращи презентации. Доказано е, че комбинацията от ключови думи и картинки за стимулиране, в структурата на мисловните карти, водят до по-добро запомняне на информацията и това ви позволява уверено да се справяте с предизвикателни въпроси. Опцията за ползване на iMindMap за презентации в слайдове, предоставя свежа алтернатива на стандартната презентация. Това ви позволява по визуален и ефективен начин да предадете вашето послание. Можете да прикачите файлове, уеб страници, аудио клипове и дори слайдове от PowerPoint, към клоните на вашата мисловна карта, за да създадете една наистина мултимедийна и интерактивна презентация, която лесно можете да управлявате и показвате.

 

2. Планиране

 

Можете да включите на едно място всичко за вашите графици, срещи, брийфинги и предложения по един нов и по-ефективен начин с мисловните карти. Можете да разделяте теми и задачи в различни сфери, като добавяте подтеми, както и още по-малки свързани задачи, като подклонове. След това можете да правите връзки между свързаните задачи, за да видите как различните проекти си влияят помежду си и да поставите правилно приоритетите си във времето. Направете си списък със задачи, в който можете да планирате седмичния си график, да си изградите маркетинг план за три месеца, или да поставите целите си за годината. Мисловната карта е идеалният начин да се организира и групова информация по ясен и последователен начин – да обхване всички аспекти на едно място, от дневния ред и цели, ресурси и локации, така че да можете да останете организирани и да знаете какво се случва.

 

3. Консолидиране

 

С мисловната карта може да консолидирате широка гама от информация, а със софтуера iMindMap можете да я прехвърлите на мултимедия с всички приложения към нея – от електронни таблици, до уеб сайтове и аудио файлове. С цялата необходима информация под ръка и всичко събрано в една мисловна карта, нещата са под контрол и можете да спестите много време. Можете да поставите връзки във всички документи, свързани с конкретен проект, с който работите, както и да прикачите файлове към съответния клон на вашата проектна мисловна карта. Вие имате пълен контрол в iMindMap софтуера и потенциал за създаване на своя собствена библиотека на информация, която е лесна за навигация и всичко в нея е на един екран. Интегрирането на нови данни или изменението на съществуващите данни в тази библиотека е много просто, тъй като те не са вързани към твърда конструкция – Mind Map е жив и динамичен документ.

 

4. Управление на проекти

 

Управлението на времето, данните и ресурсите за постигане на нови по-високи нива на продуктивност е възможно, ако ползвате печелившата система на iMindMap за управление на проекти. Можете да създавате мисловни карти за обхвата на проектите, след това да добавяте задачи, дати, предшественици, основните етапи и продължителност. С включените вътре Gantt диаграми, таблици със задачи и още мисловни карти, този инструмент може да бъде напълно интегриран с Outlook и Microsoft Project, за да сте сигурни, че никога няма да оставите проекта си недовършен или, че изоставате от графика си отново.

 

5. Решаване на проблеми

 

Можете да намерите иновативни решения с този инструмент, който осигурява пространство за проучване на взаимоотношенията между различните аспекти на един проблем и вдъхновява творческото и критичното мислене. Чрез създаването на мисловна карта, можете да видите всички елементи на проблема наведнъж, което води до стимулиране на творческото асоцииране на различните аспекти и интеграция. Процесът действа като устройство, което активизира вашата креативност и насърчава мозъка ви да проследява идеи, които обикновено се намират в неизвестност, точно на границата на вашето мислене, където обичайно трудно ги достъпвате. Софтуерът iMindMap ви дава пълна свобода да манипулирате и правите връзки между вашите идеи, без да прекъсвате потока на вашите мисли. Ако някога сте се чувствали така, сякаш удряте главата си в тухлена стена за да я пробиете и да измислите нова идея за решение на проблема си, несъмнено трябва да опитате метода на мисловните карти!

 

6. Сътрудничество

 

С помощта на мисловните карти, можете да си сътрудничите с други хора, за да разработите планове за изпълнението на ключови проекти. Мисловната карта ви дава възможност да включите във входа на проекта всички членове на дадена група по един динамичен и творчески начин. Доказано е, че това помага за подобряване на критичното мислене. Приносът на всеки човек към проекта може да се добави към съответните клонове и да се остави за допълнително проучване или да се задържи за по-нататъшна дискусия. Със софтуера iMindMap Ultimate, можете също така да ползвате аудио бележки и да ги прикачате към картата си, за да се гарантира, че не е пропуснат нито един коментар, без да прекъсвате или губите продължението на дискусията.

 

7. Помагат да се види “голямата картина”

 

Мисловната карта е перфектна платформа за анализиране на вашия бизнес, вземане на решения, както и предвиждане на потенциалните заплахи и рискове. PEST, SWOT анализ, петте сили на Портър, SMART, Шестте мислещи шапки, четирите P-та, Balanced Scorecard, анализ на стойностната верига и всеки вид бизнес модел, който да искате да разгледате, могат да бъдат опростени и подобрени с помощта на мисловните карти и работния софтуер за тях. Лъчистата структура на мисловните карти позволява неограничено разширяване на идеите, като в същото време запазвате последователна и организирана структура, която обхваща цялата картина в една визуална моментна снимка.

 
Разгледайте обученията, които предлагаме за някои от най-силните приложения на мисловните карти в бизнеса – Бизнес Обучения.